«

»

sep 13

Print this Článok

Najkrajšia ručná práca

V auguste prežili príjemcovia sociál. služieb – obyvatelia DD a DSS Kremnica krásne chvíle v rozprávkovom kaštieli uprostred stále zeleného parku v Arboréte Mlyňany SAV. Zapojili sa do 2. ročníka seniorskej súťaže „Najkrajšia ručná práca“. Tento rok bolo prihlásených 301 prác zo 17 domovov, 6 klubov dôchodcov – denných centier pre seniorov a jednotlivcov z Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja. Predstavili sme sa aj my v kategórii „Vyšívanie“ a v kategórii „Netradičné techniky“. Konkurencia bola veľká a naša radosť o to väčšia, keď kolektív obyvateľov nášho zariadenia získal 4. miesto v kategórii Netradičné techniky –  Vtáčiky v krčahu. Na ikebane sa podieľali svojou prácou  tak ženy ako aj muži z DD a DSS Kremnica. Ocenenie za kolektívnu prácu si  prevzali jeho zástupcovia.

Keďže nám počasie prialo, prezreli si  aj „Rozárium“ s pestrofarebnými ružami, obdivovali cudzokrajné dreviny,  vypočuli si odborné prednášky o pestovaní rastlín. Tento slávnostný deň im v parku Arboréta  spestrili svojim kultúrnym programom aj deti z  detského folklórneho súboru Vozokanček.

 

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1556