«

»

máj 28

Print this Článok

Májový program

V peknom mesiaci Máj pripravili deti zo Spojenej súkromnej školy a Detského domova
Maurícius v Kremnici pre prijímateľov sociálnych služieb – obyvateľov DD
a DSS Kremnica krásne kultúrne programy. Darovali im pestrofarebné kytice
piesní, básní, scénok, melódií. Chceli im, čo najviac ukázať, čo vedia, čo sa
v nich skrýva, čo vyčarí úsmev, čo dodá radosť. Aj v Máji sa spájanie
generácií rozkvitlo v plnom kvete.

Permanent link to this article: http://dsskremnica.sk/?p=1540